Bezpieczne budownictwo

Pożary- na nieszczęście wciąż pojawiają się w zdecydowanej większości przypadków, niosąc zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia człowieka. Dlatego tak najbardziej istotne staje się właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością mimo optymalnego, nie da się wyeliminować przyczyn pożarów. Te niestety będą w każdej sytuacji. Jednak, dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu jesteśmy w stanie zminimalizować rozprzestrzenianie się ognia, a także dymu. Im szybciej i skuteczniej to zrobimy, tym straty wywołane pożarem będą niższe.

Aby chronić wszelakiego rodzaju przestrzenie i pomieszczenia przed skutkami pożarów, stosowane są przeróżnego rodzaju zabezpieczenia. Pomiędzy nich najbardziej istotne miejsce odgrywają kurtyny przeciwpożarowe. Ich misją jest podzielenie budynku na kilka wydzielonych stref pożarowych. Kiedy w jednej z nich wybucha pożar, kurtyny samoczynnie opadają, powstrzymując na pewien czas rozprzestrzenianie się zarówno ognia, jak i dymu. I trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że to w tej chwili dym jest w 90% bezpośrednim składnikiem zagrażającym życiu. 90% śmiertelnych wypadków spowodowanych jest nie ogniem, a obecnie dymem.

Ważną rolę w zabezpieczeniach przeciwpożarowych stanowi wyłaz dachowy przeciwpożarowy. Może on posłużyć przykładowo zamknięciu klatki schodowej na poddasze. Istotne podczas wyboru tego detalu jest sprawdzenie jaką wyłaz posiada klasę odporności ogniowej i czy została ona zweryfikowana odpowiednimi badaniami.

Jeśli bezpieczeństwo jest dla Ciebie priorytetem, pamiętaj też o zagrożeniu, jakim jest pożar. To ważne, ażeby i przed nim się zabezpieczać.

Więcej: wyłaz dachowy.