Fuzja i związek zawodowy

Kwiecień tego roku przyniósł połączenie dwóch znaczących graczy na polskim rynku bankowym. Negocjacje w tej sprawie toczyły się już od dawna, jednakże sprawa przeciągała się ze względu na niezbite różnice w oczekiwaniach dzielące zarządy tych instytucji. Niewątpliwe dylematy były sporne i wymagały dalszych uzgodnień. Ostatecznie rokowania zakończyły się sukcesem i całe przedsięwzięcie udało się przeprowadzić z sukcesem.
Polaczenie banków BNP i BGZ zaowocowało pojawieniem się całkowicie nowego podmiotu w polskiej bankowości. Pod względem wielkości aktywów plasuje się on w rankingach na siódmym miejscu. Zaprojektowany w ten sposób bank bgz bnp paribas będzie musiał przygotować ujednoliconą propozycję dla dotychczasowych kontrahentów na nowych postanowieniach. Wynikiem restrukturyzacji będzie zapewne redukcja zatrudnienia w nadmiarowych oddziałach, a także w dublujących się departamentach w centrali.
W związku z powyższym Związek Zawodowy BNP podjął szereg działań w celu zabezpieczenia interesów pracowniczych, które w takim wypadku najprawdopodobniej są zagrożone. Związkowcy korzystając z przysługujących im uprawnień będą walczyć o to, żeby skala zwolnień była jak najmniejsza. Przy tym będzie wywierana presja na zarząd ażeby wyasygnowane zostały odpowiednie środki na odprawy i premie restrukturyzacyjne. Oferowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie skutków outplacementu dla zwalnianych pracowników i ichniejszym rodzin. O ile te żądania nie zostaną spełnione, konsekwencją ma możliwość być strajk, który sparaliżuje pracę nowego banku.

Sprawdź: polaczenie banków BNP i BGZ.