Komory chłodnicze

Komory chłodnicze to specjalne zamknięte chłodzone przestrzenie, w których można przechowywać np.., rozmaite żywność.

Ich podstawowym misją jest zapobieganie zepsuciu się towarów spożywczych (źródło informacji: chłodnictwo przemysłowe). W ustaleniach chłodniczych można przechowywać: mięso, ryby, jaja, nabiał, a także warzywa i owoce.
Każde urządzenie chłodnicze, także komory w czasie ich używana zużywają się. Z tego względu wymagają systematycznych przeglądów. Wówczas warto korzystać z specjalistycznego serwisu komór chłodniczych. Umożliwia on wczesne wykrycie usterek instalacji, a co za tym idzie zapewnia bardzo długie i bezproblemowe działanie tego urządzenia (dodatkowe informacje: klimatyzacja zachodniopomorskie). Taki serwis umożliwia także na zminimalizowanie potencjalnych kosztów, które musielibyśmy ponieść w przypadku uszkodzenia albo poważnej awarii komory chłodniczej.
Kontrola komór chłodniczych obejmuje głównie dokładne sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodzącego a także weryfikację sprawności działania wszystkich elementów komory. Testom poddawany jest również skraplacz a także ustawiane są na nowo sterowniki. Niemniej jednak ważnym elementem serwisu komór chłodniczych jest ich czyszczenie. Urządzenia, które są bardzo zabrudzone mniej skutecznie działają. Sprawia to utrudnioną obieg ciepła, a to z kolei prowadzi do większego zużycia energii elektrycznej. Czyszczeniu poddawane są także drzwi, kurtyny, ścianki i listwy. Dzięki temu moderowane są również wszystkie uszczelnienia. Dokonując systematycznego serwisu komór chłodniczych wydłużamy ich żywotność.

Dodatkowe informacje: serwis carrier.