Która forma reklamy jest obecnie skuteczna?

Reklama w Polsce przejawia kilka cech charakterystycznych, które koniecznie muszą uwzględnić w swej działalności marketingowej działający na tym rynku przedsiębiorcy. Branża reklamowa w Polsce rozwija się szybko i sprawnie, zaś szczególnego rozpędu w tej dziedzinie nabrano po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej. Coraz silniejsza integracja z Unią Europejską sprawa zaś, że polscy producenci reklam , a dodatkowo ci, którzy są nadawcami reklam, coraz bardziej próbują dostosować do europejskich trendów w tej dziedzinie.
W latach 90-tych oraz dodatkowo z początkiem XXI wieku można było zaobserwować na polskim rynku wzrost wydatków przeznaczanych na działalność reklamową. Na początek (w latach 90-tych) działalność reklamowa skoncentrowała się przede wszystkim na wielkich przedsiębiorstwach , a dodatkowo na międzynarodowych korporacjach, które zaczęły podbijać polski rynek. Z w pewnych przypadkach kampanią reklamową zainteresowały się także mniejsze, rodzime przedsiębiorstwa.
Jedyną w swoim rodzaju cechą polskiego rynku reklamy jest to, że dominującą rolę odgrywa tu telewizja. Reklama telewizyjna uważana jest za najskuteczniejszą, i choć wymaga sporych inwestycji przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej formy przekazu. Dużym zainteresowaniem jeszcze w latach 90-tych cieszyła się w Polsce reklama prasowa, jednak w ostatnich latach wydatki przeznaczane na nią znacznie spadły. Niewielkie znaczenie posiada także reklama kinowa, rośnie za to rola i znaczenie reklamy prezentowanej w Internecie. Reklamą internetową z powodzeniem może zająć się agencja reklamowa. Jest to efektem coraz łatwiejszego dostępu Obywateli Polski do tego medium , a dodatkowo coraz niższych kosztów związanych z promocją wykorzystującą teraz Internet.