Laryngolog – wizyta ze skierowaniem czy prywatna?

System opieki medycznej w naszym kraju nie działa tak, jak powinien. Potwierdzenia tego faktu można byłoby mnożyć.

Najlepiej dobitnym jest to, że na dużo koniecznych i niezbędnych zabiegów ludzie zmuszeni są czekać latami, a wielu z nich takiego czasu nie ma. To bardzo niekorzystne sytuacje. Niestety zdarzają się w większości wypadków. Takie sytuacje dotyczą wielu profesjonalistów. Tak działa i ortopedia, i laryngologia Bielsko. Tutaj dostanie się do lekarza specjalisty trwa miesiącami, a na zabieg można czekać nawetdosłownie rok i dłużej.
Niestety skutecznych rozwiązań te sytuacji nikt nie jest w stanie zaproponować, a tym bardziej już wprowadzić. Lekarze są zmuszeni wykonywać określoną ilość zabiegów, bo tylko tyle finansuje NFZ. Gdyby ichniejszym cyfra była większa, kolejki na specjalistyczne zabiegi przestałyby istnieć. Przeciwnie tego rozwiązać się nie da. Wówczas właściwie każdy oddział szpitalny, i laryngologia Bielsko, i ortopedia, czy prawie każdy inny, mogłyby przyjmować zdecydowanie większą ilość pacjentów. Taka sytuacja była żeby nie wyłącznie korzystna dla całej służby zdrowia, ale i dla wielu chorych osób. Niekiedy kolejki na zabiegi wynikają także z tego, że w danym szpitalu pracuje niewielu lekarzy profesjonalistów. I oni zwykle przyjmują tylu pacjentów, ilu są w stanie przyjąć. W takim przypadku odziały szpitalne są po prostu ograniczone i tego nie da się przeskoczyć. Wszakże jeżeli laryngologia Bielsko zatrudnia 6 lekarzy specjalistów, to wyłącznie do nich mogą zgłaszać się pacjenci. Gdyby było ich więcej, to kolejki uległyby zdecydowanemu rozładowaniu.

Więcej informacji na stronie: laryngologia bielsko.