Praca geodety – usługi geodezyjne Rumia

Rozpoczęcie tworzenia nieruchomości poprzedza żmudny proces oficjalny dotyczący uzyskania akceptacji projektu i pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Jednym z elementów dokumentacji są specjalistyczne mapy i projekty zrobione przez geodetę. Jego praca jest niezbędna zarówno na etapie planowania, jak i realizacji inwestycji. Geodeta musi między innymi wytyczyć na gruncie obiekt budowlany, fundamenty oraz przyłącza i sieć uzbrojenia działki. Prace geodezyjne i kartograficzne są też niezbędne w sytuacji podziału nieruchomości, ustalania granic działek też w sytuacji spraw spornych, wykazywanie na mapach przeróbek gruntowych i granicznych. Usługi geodezyjne Rumia obejmują szereg innych czynności geodezyjnych, w tym wytyczanie inwestycji drogowych. Niektóre prace geodezyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez geodetów posiadających specjalne uprawnienia, których nadawaniem para się specjalna Komisja Kwalifikacyjna. Jakość wykonywanych prac geodezyjnych zależy w głównej mierze nie tylko od kwalifikacji i doświadczenia geodety, lecz również od sprzętu jakim się posługuje w trakcie pomiarów. Jedynie nowoczesne oprzyrządowanie pomiarowe, składające się z elektronicznych instrumentów GPS, niwelatorów , a ponadto tachimetrów umożliwia na precyzyjne pomiary, zaś specjalne oprogramowanie na sporządzanie niezbędnej przez przepisy dokumentacji. Warto wiedzieć, że w sytuacji spraw toczących się w sądzie, prace geodezyjne mogą być wykonywane jedynie przez wskazanego przez sąd geodetę, będącego biegłym sądowym.