Promocja a marketing

Czy można odnieść rynkowy sukces bez promocji? Choćby posiada ona wielu przeciwników, zdaniem większości osób jest czymś niezbędnym dla współczesnych przedsiębiorców. Promocja, która daje możliwość pozyskiwać nowych nabywców, stała się w ostatnich latach ważną dziedziną edukacji, dzięki której można uzyskać edukację na temat zachowań konsumentów i wykorzystać ją w rozwoju swojej działalności. Promocja jest równocześnie dość specyficzną formą komunikacji prowadzonej pomiędzy producentem a nabywcą, a od przebiegu owej komunikacji zależy rynkowy sukces wielu firm. Nic w tym zadziwiającego, że tą istotną dziedziną wiedzy zainteresowano się w ostatnich latach szczególnie mocno.
W promocji istotną rolę zajmuje skuteczna komunikacja. Prowadzona jest ona wśród producentem a nabywcą, a jej celem jest zachęcenie ewentualnego klienta do wyboru danego produktu lub do skorzystania z danej usługi. Komunikat musi zatem zawierać rzetelne informacje, dzięki którym klient będzie mógł dostać edukację na temat produktu. Oprócz wiadomości typowo informacyjnych ważne jest też umiejętne zachęcenie klienta do zakupu. Można to zrobić na kilka możliwości. Niedopatrzeniem jest nadużywanie obietnic, a znacznie lepsze rezultaty przynosi obiektywne zaprezentowanie tych korzyści, które może przynieść wybór danego produktu.
Promocja to jednak nie tylko sam produkt. To też firma, dla której ważną sprawą jest rozpowszechnianie wiadomości na temat swej działalności , a dodatkowo swego logo.
Promocja jest częścią znacznie szerszych działań marketingowych, a w jej ramach korzysta się z takich elementów, jak reklama, aktywizacja dystrybucji , a dodatkowo sprzedaż osobista. Specyficznym i bardzo wymagającym składnikiem skutecznej promocji jest również public relations, który umożliwia upowszechniać pozytywny wizerunek firmy.

Źródło: blog.