Rehabilitacja nad morzem

Turnusy rehabilitacyjne przygotowywane są w zorganizowanych grupach liczących nie mniej jak 20 osób. W dziale tej znajdują się osoby o podobnym zakresie leczenia albo niepełnosprawności. Taki turnus trwa 14 dni.

Turnusy rehabilitacyjne PFRON mają dokładnie opracowany program rehabilitacji, który dostosowany jest do schorzeń uczestników (źródło: rehabilitacja nad morzem). Rehabilitacje odbywają się pod czujnym okiem specjalistów. Niemniej jednak taki turnus może mieć formę stacjonarną albo niestacjonarną.
Rehabilitacja nad morzem jednocześnie mobilizuje do kontaktu z otoczeniem jak także do samodzielnego funkcjonowania, dzięki czemu znacząco pobudzają rozwój osobisty. O rehabilitację z środków PFRON mogą ubiegać się:
– Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności częściowej lub znacznej,
– osoby spełniające kryteria dochodowe.
Ale trzeba pamiętać o tym, że osoby niepełnosprawne w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej może zostać też przydzielony opiekun na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli już chcemy udać się na turnus rehabilitacyjny finansowany z środków PFRON trzeba złożyć odpowiedni wniosek do PCPR. Pracownicy tej instytucji mają na jego rozpatrzenie 30 dni, ale gdy był kompletny. Po uzyskaniu pozytywnej wyborów uczestnik turnusu własnymi siłami wybiera organizatora i miejsce turnusu. Ale sanatorium Kołobrzeg spełnia te wszystkie wymogi i jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych. Warto więc wybrać to miejsce na rehabilitację i cieszyć się świeżym powietrzem nad polskim morzem.

Polecana strona: sanatorium Kołobrzeg.