Rozwód w kilku krokach

Rozwód nie jest sprawą prostą, ani przyjemną. żeby zakończyć nieudane małżeństwo, trzeba dopełnić kilku formalności. Na początku należy przeanalizować strategię rozstania. W sądzie można reprezentować samego siebie lub wynająć adwokata.

Pozew.
1. Jeśli wybierzemy adwokata aby nas reprezentował, to on sporządzi pozew rozwodowy. Jednak oczywiste czynności prawne można podjąć samemu, nie należy zgadzać się na wszystko, co proponuje prawnik. Należy pamiętać, iż pomimo tego, że wynajmiemy mecenasa, w sądzie i tak trzeba zeznawać. On w każdym momencie pragnie usłyszeć wersję obojga małżonków. Odpowedni adwokat – adwokat rozwodowy wrocław pomaga zrozumieć wszystkie elementy związane ze sprawą, jest to niewyobrażalnie przydatne w przypadku większości rozpraw sądowych.

2. Pozew rozwodowy możemy przygotować również sami. Wzór dokumentów można wyszukać na wortalach internetowych sądów okręgowych albo w sekretariacie sądu. W pozwie należy zawrzeć:

• Ze starannością przedstawiony przebieg małżeństwa,
• Data urodzin dzieci, jeżeli się takowe ma
• Przyczyna rozpadu małżeństwa na przykład. zdrada małżeńska,
• Czy będzie się dochodzić winy współmałżonka za rozpad małżeństwa,
• Czy mąż albo żona ma płacić alimenty,
• Czy zgadzasz się na podział majątku,
• Kto posiada korzystać z dotychczasowego mieszkania,
• Kto ma sprawować opiekę nad dziećmi, czy druga strona posiada mieć ograniczoną władze rodzicielską , a dodatkowo wysokość alimentów na dzieci.

Dowody.
1. Do pozwu należy dołączyć: akt małżeństwa, odpisy skrócone urodzenia swoje i dzieci, odpis pozwu i załącznik dla drugiej strony. Co więcej dołączamy wszelkie dowody na przebieg małżeństwa, które mogą być ważne w procesie.

2. Należy koniecznie go podpisać z datą i nazwą miejsca sporządzenia.

Składanie pozwu.
1. Przy składaniu pozwu, trzeba wnieść opłatę sądową mniej więcej 600 złotych. Jeżeli kogoś nie stać na taki wydatek, można złożyć zwolnienie od kosztów.

Rozprawa.
żeby sąd mógł orzec rozwód, musi stwierdzić całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli będzie miał uwagi, skieruje niedoszłych rozwodników do mediatora. Proces trwa zwykle od paru do kilkunastu miesięcy. Wszystko zależy od stopnia konfliktu.