Samochody pożarnicze

Straż pożarna służy ludziom i dzięki niej, posiadamy świadomość, że w razie pożaru, zaginięcia, utonięć pomoże. Straż pożarna nie jest więc tylko do gaszenia pożaru, ponieważ w wielu innych przypadkach też pomaga. Istnieje zawodowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Kategorycznie więcej jest Ochotniczych straży Pożarnych. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej mogą normalnie pracować, a jak jest pożar czy inne wezwanie powinni się wstawić. Niewątpliwie jest ich w znaczącej liczbie sytuacji więcej, zatem jadą na wezwanie wyłącznie te mężczyźni i kobiety, które mogą. Obecnie Jednostki Straży Pożarnych mają nowe Nadwozia Pożarnicze . Straż musi posiadać w pełni sprawny samochód, żeby nie było sytuacji że jak jest wezwanie straż nie może dojechać, ponieważ samochód nie odpali, woda w pompie zamarzła czy jeszcze coś innego. Samochody oczywiście nie są zupełnie nowe, wyłącznie są wymieniane na nowsze modele. To już jest duży sukces, ponieważ samochody ogólnie są drogą inwestycją, ale konieczną. Bez samochodu jednostki nie mogłyby funkcjonować. Analogicznyochód poddawany jest regularnym kontrolą stanu technicznego, w każdej sytuacji musi być w całkowitej gotowości do wyjazdu, co jakiś czas jest kontrolowane czy wszystko działa, są też specjalne zawody strażackie, ćwiczenia mające za zadanie przetestowanie urządzeń. O ile jest coś nie tak, musi to zostać naprawione lub wymienione. Wypadów najwięcej jest w okresie letnim, wtedy to jest najwięcej pożarów. Straż pilnuje też, kiedy jest zagrożenie powodziowe. Wtedy to należy pilnować, zakładać wały , a ponadto wykonywać kilka innych czynności. Straż dosłownie ochotnicza jest szkolona. Osoby należące do straży powinny uczestniczyć w szkoleniach, aby wiedzieć jak i w jakiej sytuacji się zachować. To, że powinno się się do Ochotniczej Straży Pożarnej do czegoś obliguje. Powinno się jeśli można być w gotowości jechać na akcję. Nigdy nie można jeździć na akcję po spożyciu alkoholu, nawet jak w tym czasie ma się wolne i można jechać. Jedynie osoby trzeźwe powinny.