Serwis z wiadomościami online

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem informacji krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one także. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest z całkowitą czyli stu procentową pewnością Internet. Nie brakuje w nim portali, których głównym zadaniem jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą posiadać bardzo różny charakter. Mogą posiadać zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą też posiadać wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać tylko wydarzenia odpowiednie dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko kiedy pojawiają się w serwisach ogólnokrajowych. Ich problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wówczas wiadomości dnia dla Warszawy będą zupełnie inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez często węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się częstokroć osoby z nim związane. Niedużo prawdopodobne jest, ażeby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To z całą pewnością może się zdarzyć, ale bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają informacji o świecie i kraju za pośrednictwem Internetu. Wciąż wielu ludzi zdecydowanie preferuje relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja miesięczniki czy tygodnika. Tak czy siak i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami wiedzy o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i kilka innych.

Należy sprawdzić: wiadomości Warszawa.