Spółka sposobem na biznes – zadłużona spółkę kupie

Co zrobić, gdy założona przeze mnie spółka staje się naszą kulą u nogi, bo nie przynosi przychodów, lecz same straty? Możemy w takim wypadku, gdy mamy wielu wierzycieli ogłosić postępowanie upadłościowe, które jest przeprowadzane w taki sposób, żeby zaspokoić w największym stopniu roszczenia naszych wierzycieli i jeśli jest to możliwe z zachowaniem funkcjonowania spółki. Całą tę procedurę jasno określa ustawa o Prawie że Upadłościowy i naprawczym z dnia 28 lutego 2003r. W momencie, kiedy dalsze prowadzenie spółki nie jest możliwe a postępowanie naprawcze lub upadłościowe nie zdaje egzaminu ogłaszamy upadłość likwidacyjną. Obydwie te czynności zgłaszamy w sądzie gospodarczym. Postępowaniem upadłościowy zajmie się likwidator, natomiast, gdy przechodzimy do kolejnego etapu i ogłaszamy upadłość likwidacyjną dalszą procedurą para się syndyk, który przejmuje zarząd przedsiębiorstwa , a oprócz tego spienięża jego majątek. Tak, zatem upadłość likwidacyjna to zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten metodę środków. Jeżeli już nie posiadamy chęci bawić się w tego typu postępowania możemy naszą zadłużoną spółkę odsprzedać. Firmy prowadzące skup spółek zadłużonych możemy znaleźć z łatwością w Internecie. Firmy takie spłacają wszelkie nasze zadłużenia względem ZUS i US i przejmują naszą spółkę w 100% udziałów aktem notarialnym pokrywając jego koszty. Zapewnia to nam uwolnienie od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Jest to ze stuprocentową pewnością prostszy metodę na uwolnienie się od kłopotu zadłużonej spółki.

Sprawdź tutaj: kupię zadłużoną spółkę.