Sprawy trudne – rozwód kościelny Warszawa

Ze względu na tradycję oraz dodatkowo wciąż duży odsetek ludzi deklarujących wiarę katolicką, duża część małżeństw w Polsce zawierana jest nie tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, lecz także w Kościele, w wielu przypadkach stosując formę ślubu konkordatowego. Niestety wiele spośród zawieranych małżeństw nie wytrzymuje próby czasu i z różnych względów dochodzi do separacji lub rozwodów. Proces rozwodowy przed sądem zwykłym odbywa się w zgodzie z literą prawa cywilnego i raczej nie stanowi większego dylematu. Gorzej jest gdy małżonkowie pragną przeprowadzić rozwód kościelny. W zgodzie z prawem kanonicznym pojęcie rozwodu nie istnieje, gdyż przysięga małżeńska mówi wyraźnie o bezwarunkowym wspólnym życiu małżonków do końca ich życia. Zdarzają się jednakże sytuacje, kiedy Kościół traktuje je jako uniemożliwiające dopełnienie złożonej przysięgi, umożliwiając jednocześnie małżonkom zawrzeć związek sakramentalny z innym partnerem. Nie jest to natomiast unieważnienie małżeństwa, lecz uzasadnienie nieważności małżeństwa. Jego fundamentem ma możliwość być szereg czynników, takich w jaki sposób choroba psychiczna jednego z małżonków utajniona w dniu zawarcia sakramentu albo niezdolność seksualna. Udowodnieniem wady prawnej zawartego aktu małżeństwa para się kancelaria prawa kanonicznego, gdyż postępowanie wymaga fachowej wiedzy z zakresu prawa kościelnego. Procedura stwierdzenia nieważności jest dość długa i nie w każdej chwili kończy się sukcesem, zaś postępowanie toczy się przed odpowiednim miejscowo Sądem Kościelnym znajdującym się w każdej diecezji.

Zobacz: rozwód kościelny Warszawa.