Sprzedaż spółek

Fala oszustw ze strony zagranicznych , a oprócz tego polskich spółek, ciągłe postępowania sądowe i artykuły w mediach przyczyniło się do tego, że Mieszkańcy polski w większości wypadków pytają czy spółki z natury oszukują?. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – nie, ale stwierdzenie wymaga sprecyzowania, dlatego również na tym w tym momencie się skupimy.

To, że spółki z długami przejmuje za właściwe pieniądze nieprosperującą firmę a później zaczyna w jednym momencie wychodzić na zwyczajną nie znaczy, że w takiej sytuacji dochodzi do oszustwa.
Często po prostu zarządzanie oraz obrót spółkami przeprowadzane zostały do momentu transakcji przez osoby, które nie były w stanie stosownie gospodarować zasobami inwestycyjnymi firmy. To też nie oznacza, że pieniądze zostawały wydawane na zbędne cele. Przecież każda firma oprócz profitów, ponosi także koszty a te wcale nie są niskie. Same opłaty za media w niektórych fachowych przedsiębiorstwach mogą wynosić wręcz kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie! Skup Spółek Zadłużonych oraz ich zakładanie powinno być w jakiś sposób ograniczone. Każdy przedsiębiorca, który zamierza utworzyć i prowadzić ogromną firmę powinien koniecznie przejść właściwe szkolenia (obowiązkowo), które zminimalizowałyby ryzyko niepowodzenia. Przecież tak na prawdę Przejęcia spólek zwykle są efektem nieprawidłowego, nienowoczesnego zarządzania, na którym cierpi nie tylko kadra zarządzająca i kontrahenci, ale przede wszystkim ludzie zatrudniani w niższych szczeblach firmowej hierarchii, dla których liczy się tylko godne, regularne uposażenie.

Polecamy: kupię zadłużoną spółkę z o.o. lub S.A..