Stacje diagnostyczne

Stacje diagnostyczne to specjalistyczne punkty usług, skierowane priorytetowo w kierunku pojazdów i ichniejszym właścicieli. Bardzo często zdarza się, iż stacje takie zlokalizowane są przy warsztatach samochodowych albo innych punktach oferujących naprawy i serwisowanie samochodów. Stacja diagnostyczna Wrocław ma możliwość także funkcjonować samodzielnie, niezależnie od innych punktów usług. W stacjach diagnostycznych organizuje się usługi, z których non stop korzystają wszyscy właściciele samochodów.

Takimi usługami są przeglądy techniczne. Na każdej stacji sprawdzeniu pojazdów można przeprowadzić coroczne badanie techniczne, które upoważnia dany pojazd do ruchu drogowego. Stacja kontrolipojazdów Wrocław organizuje takie badanie bardzo kompleksowo. Sprawdzeniu ulega zawieszenie samochodu, układ hamulcowy i napędowy. Sprawdzone została opony i światła. W razie jakichś wad, kierowca jest o nich informowany i musi je usunąć. Przeglądy techniczne przeprowadzają specjalnie wyszkoleni pracownicy za poradą profesjonalnych urządzeń. W stacjach takich organizuje się również przeglądy rejestracyjne Wrocław, które są odpowiednie dla samochodów, które po raz pierwszy są rejestrowane w Polsce. Tyczy się to więc samochodów sprowadzanych z poza granic. Przeglądy techniczne samochodów z instalacja gazową są droższe. Przegląd taki kosztuje mniej więcej 160 PLN. Przegląd samochody bez instalacji gazowej jest wydatkiem w okolicach 100 PLN. Taki przegląd przeprowadza się raz w roku. Zdarza się, iż stacje diagnostyczne przypominają swoim klientom o terminie przeglądu technicznego (listownie lub przez SMS).

Zobacz również: stacja diagnostyczna Wrocław.