Turnusy rehabilitacyjne Kołobrzeg

Turnusy rehabilitacyjne przygotowywane są w zorganizowanych grupach liczących nie mniej jak 20 osób. W dziale tej znajdują się osoby o podobnym zakresie leczenia lub niepełnosprawności. Taki turnus trwa 14 dni.

Turnusy rehabilitacyjne PFRON mają z uwagą opracowany program rehabilitacji, który dostosowany jest do schorzeń uczestników (polecana strona: rehabilitacja nad morzem). Rehabilitacje odbywają się pod czujnym okiem fachowców. Ale taki turnus może posiadać formę stacjonarną lub niestacjonarną.
Rehabilitacja nad morzem jednocześnie mobilizuje do kontaktu z otoczeniem jak również do samodzielnego funkcjonowania, dzięki czemu w dużym stopniu pobudzają rozwój osobisty. O rehabilitację z środków PFRON mogą ubiegać się:
– Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności częściowej lub znacznej,
– osoby spełniające kryteria dochodowe.
Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że osoby niepełnosprawne w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej może zostać także przydzielony opiekun na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego. Powinno się także pamiętać o tym, że jeżeli chcemy udać się na turnus rehabilitacyjny finansowany z środków PFRON należy złożyć świetny wniosek do PCPR. Pracownicy tej instytucji mają na jego rozpatrzenie 30 dni, ale gdy był kompletny. Po uzyskaniu pozytywnej wyborów uczestnik turnusu samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu. Ale sanatorium Kołobrzeg spełnia te wszystkie wymogi i jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych. Warto zatem wybrać to miejsce na rehabilitację i cieszyć się świeżym powietrzem nad polskim morzem.

Sprawdź również informacje na stronie: sanatorium Kołobrzeg.