Turnusy rehabilitacyjne PFRON

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są w zorganizowanych grupach liczących nie mniej jak 20 osób. W dziale tej znajdują się osoby o podobnym zakresie leczenia albo niepełnosprawności. Taki turnus trwa 14 dni.

Turnusy rehabilitacyjne PFRON mają szczegółowo opracowany program rehabilitacji, który dostosowany jest do schorzeń uczestników (więcej informacji na stronie: rehabilitacja nad morzem). Rehabilitacje odbywają się pod czujnym okiem profesjonalistów. Ale taki turnus może mieć formę stacjonarną lub niestacjonarną.
Rehabilitacja nad morzem jednocześnie mobilizuje do kontaktu z otoczeniem jak także do samodzielnego funkcjonowania, dzięki czemu w ogromnym stopniu pobudzają rozwój osobisty. O rehabilitację z środków PFRON mogą ubiegać się:
– Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności częściowej lub znacznej,
– osoby spełniające kryteria dochodowe.
Ale powinno się pamiętać o tym, że osoby niepełnosprawne w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej może zostać również przydzielony opiekun na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego. Powinno się również pamiętać o tym, że jeżeli pragniemy udać się na turnus rehabilitacyjny finansowany z środków PFRON należy złożyć odpowiedni wniosek do PCPR. Pracownicy tej instytucji mają na jego rozpatrzenie 30 dni, ale gdy był kompletny. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji uczestnik turnusu poświęcając własny czas wybiera organizatora i miejsce turnusu. Niemniej jednak sanatorium Kołobrzeg spełnia te wszystkie wymogi i jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych. Warto zatem wybrać to miejsce na rehabilitację i cieszyć się świeżym powietrzem nad polskim morzem.

Polecam: sanatorium Kołobrzeg.