Wycena finansowa

O ile potrzebujemy profesjonalnej wyceny finansowej oraz aktuarialnej, to z całkowitą czyli stu procentową pewnością musimy skorzystać z usług doświadczonej firmy, które oddaje do dyspozycji swoich klientów profesjonalnych licencjonowanych aktuariuszy. Należy zaznaczyć, że wycena aktuarialna obejmuje między innymi wycenę świadczeń pracowniczych np takich użytych na emerytury czy gratyfikacje dla pracowników.
Praca aktuariusza – co trzeba mieć świadomość tego?
Na samym początku należy podkreślić, że firma aktuarialna oferuje swoim klientom kompleksowe usługi wyceny, które obejmują w głównej mierze wycenę przedsiębiorstwa, która konieczna jest w przypadku przykładowo preferencje dystrybucji części albo całości firmy.

Są to także usługi związane z wyceną spółki czy też wartości niematerialnych (zobacz również: wyceny aktuarialna). Powinno się podkreślić, że klienci coraz częściej zamawiając usługę wyceny świadczeń pracowniczych, a więc np wyceny rezerwy na odprawy emerytalne, jak także rentowe dla pracowników. W tej dziedzinie znajdują się również odprawy pośmiertne, jak również nagrody jubileuszowe a także rezerwy na niewykorzystane przez pracowników urlopy. Warto zdawać sobie sprawę także o tym, że biuro aktuarialne zajmuje się fachową wyceną finansową przedsiębiorstw, co jest konieczne np w sytuacji uruchomienia procesu układowego, likwidacyjnego czy też upadłościowego firmy (warto także zobaczyć: wycena spółki). Taka wycena jest także potrzebna w sytuacji postępowania cywilnego, lub również chęci zoptymalizowania firmy pod kątem płaconych podatków. Ponadto, jest to również wycena rezerw na koszty, które muszą być przeznaczone na naprawy gwarancyjne.

Sprawdź tutaj: wycena aktuarialna.