Zakres usług firmy ochroniarskiej

Agencje ochrony oferują usługi powiązane w głównej mierze z zabezpieczeniem mienia, a więc przykładowo obiektów przemysłowych, terenów prywatnych, jak również budynków użytku publicznego. Powinno się podkreślić, że agencja ochrony to głównie przeszkoleni pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie prowadzonych zadań.
Kiedy korzystać z usług agencji ochrony?
Należy rozpocząć od tego, że z usług agencji ochrony coraz częściej korzystają firmy, które zajmują się organizowaniem wydarzeń takich jak szkolenia dla pracowników, konferencje, koncerty czy pikniki firmowe.

Zwłaszcza w przypadku imprez masowych konieczne jest użycie odpowiednich procedur, które minimalizują ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla uczestników wydarzenia zajść. Stąd też ochrona imprez wymaga sporządzenia scenariusza oraz procedury ochrony, które będą skorelowane z scenariuszem przebiegu imprezy. W sytuacji imprez masowych niezbędne jest także zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony, którzy będą w stanie kontrolować przebieg całej imprezy. Warto zdawać sobie sprawę natomiast o tym, że agencje ochrony to nie tylko i wyłącznie zabezpieczenie imprez masowych, ale również usługi dodatkowe (warto także zobaczyć: ochrona imprez masowych). Na szczególną uwagę zasługuje ochrona mienia, czyli zabezpieczenie budynków prywatnych, ale także komercyjnych czy przemysłowych. Zabezpieczenie mienia może posiadać charakter stały albo doraźny i jest związane przykładowo z oznakowaniem prewencyjnym danego terenu czy obiektu, jak też stosowaniem nowoczesnych systemów dozoru a także sprawdzeniu dostępu.

Zobacz więcej: ochrona osób i mienia.