Zarządzanie jakością

Jak co roku w miesiącu maju uczniowie najwyższych klas liceów ogólnokształcących i techników przystępowali do egzaminów maturalnych. Znacząca większość z nich, w sytuacji pozytywnego zaliczenia egzaminów planuje przez najbliższe lata kontynuować naukę w kierunku najbardziej je interesującym na studiach wyższych. Wielu z nich zdecyduje się na uczelnie humanistyczne, po których liczą na zdobycie bardzo dobrze płatnej pracy.

Inni wybierają uczelnie techniczne, na których czeka ich kilka lat ciężkiej nauki przede wszystkim w obszarach związanych z kategoriami bardziej ścisłymi jak matematyka i fizyka. Spośród dostępnych na politechnikach kierunków studiów do najbardziej popularnych należą w głównej mierze budownictwo lądowe i wodne, automatyka i robotyka czy tez coraz popularniejsze w ostatnim okresie czasu zarządzanie jakością (zobacz więcej: 8D). Prawie każdy ze świeżo przyjętych na uczelnię żaków ma nadzieję, iż po jej ukończeniu znajdzie zatrudnienie w renomowanej firmie pobierając oprócz tego ponadprzeciętną pensję, która w doskonały sposób umożliwi mu na zaspokajanie swoich potrzeb życiowych. Przyszły inżynier jakości, inżynier automatyk czy inżynier budownictwa w tym celu godzi się na ciężką pracę w trakcie studiów. W tym roku najwięcej chętnych na jedno miejsce przypadało na kierunek administrowanie jakością (zobacz również: Zatwierdzenie produkcji). Jak widać, więc coraz więcej młodych osób zaczyna w perfekcyjny sposób uzmysławić sobie, że w celu chęci osiągnięcia jakiegoś wyższego statusu już od wieku młodzieńczego musi rozpocząć się o to troszczyć. W przeciwnym wypadku ich stopa życiowa będzie pozostawiała sporo do życzenia

Zobacz więcej: inżynier jakości.