Zgłaszamy upadłość

W dniu dzisiejszym możemy się w coraz szerszym zakresie spotkać z działaniem, jakim jest zgłoszenie upadłości spółki. Po zgłoszeniu tego typu faktu do stosownej instytucji może nastąpić długotrwały i najczęściej żmudny proces, jakim jest postępowanie upadłościowe. Niewątpliwie przed wprowadzeniem tego jakże ostatecznego w swojej formie rozwiązania duża ilość firm i instytucji wprowadza lub próbuje wprowadzić postępowanie typowo naprawcze. Dopiero w momencie, kiedy to wykonywane w tym zakresie działania nie przynoszą oczekiwanych efektów następują dużo bardziej restrykcyjne metody mające na celu doprowadzenie do jak najkorzystniejszego obrotu sprawy w tym zakresie. Właściwie każdy z nas w perfekcyjny sposób zdaje sobie sprawę jak bardzo trudno jest utrzymać upadającą spółkę. Dlatego także częstokroć prawie każdy racjonalnie myślący właściciel jest czy również będzie w stanie zrezygnować z własnych aspiracji i zdecydować się na wprowadzenie postępowania upadłościowego. Postępowania, w trakcie którego staje się możliwe szybkie i dość skuteczne przejęcie spółki lub też skup spółek zadłużonych. Decydując się na szybkie i sprawne przejęcie spółki musimy się liczyć na zakup obszernego pakietu całości udziałów. W ten oto w tym momencie sposób następuje przeniesienie prawa własności do udziałów, które oprócz tego jest poparte stosownego rodzaju zapisami aktu notarialnego. Poza właściwego zapisu w akcie możliwe jest także poświadczenie przez notariusza podpisów znajdujących się pod umową zbycia udziałów spółki.

Więcej: kupię zadłużoną spółkę.