Zrozumieć matematykę

Matematyka jako jeden z zasadniczych przedmiotów nauczanych w szkole, częściej wiąże się z trudnościami w zrozumieniu jej. I o ile jeszcze można próbować przechodzić z klasy do klasy posiadając jej kluczową wiedzę, w obliczu egzaminów, do których trzeba przystąpić, podstawy okazują się niewystarczające.

O ile w szkole nie jesteśmy w stanie przygotować się do egzaminów na wystarczającym poziomie, jeżeli już rozwiązywanie zadań z matematyki stwarza nam ogromne kwestie, musisz czym prędzej poszukać korepetytora, czy miejsca, gdzie prowadzone są kursy przygotowawcze. Na dodatkowych zajęciach mamy sposobność przerobienia materiału jeszcze raz w tempie i w metodę, które okażą się dla nas bardziej przystępne. Na nich sami rozwiążemy w końcu zadania z matematyki, które do tej pory były dla nas zwyczajnie zbyt niełatwe. Nauczymy się systematycznej pracy i logicznego myślenia, które w matematyce wydają się fundamentem.

Bajecznie bardzo ważną wielką zaletą takich dodatkowych zajęć jest nastawienie na przemyślenie i zapamiętanie. Uczeń po pierwsze zaczyna rozumieć matematykę, a po drugie zapamiętuje wykorzystywane w konkretnych przypadkach rozwiązania, które następnie będzie potrafił przenieść na zadania, z którymi zmierzy się na egzaminie. Rozwiązanie zadania matematycznego ze szczegółowym opisem, które otrzyma na dodatkowych zajęciach, umożliwi mu wracać do przypadku wiele razy i starannie prześledzić, to powinno się zrobić. Ten opis nie umożliwi mu zapomnieć, jakie funkcjonowania podjąć, dlaczego i skąd wziął się konkretny wynik. A to w matematyce prawdziwa droga do sukcesu.